PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Tessa Baas Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tessa Baas Fotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tessa Baas Fotografie verstrekt. Tessa Baas Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam 
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres

WAAROM TESSA BAAS FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT
Tessa Baas Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tessa Baas Fotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG TESSA BAAS FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART
Tessa Baas Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Tessa Baas Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Tessa Baas Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tessa Baas Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@tessabaasfotografie.nl. Tessa Baas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Tessa Baas Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tessa Baas Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Tessa Baas Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact Tessa Baas Fotografie op via hello@tessabaasfotografie.nl

Privacyverklaring

@tessabaas.fotografie

Volg me op Instagram

Menu